ΠΑΣΟ για αστικές και υπεραστικές συγκοινωνίες Με το πάσο αυτό είναι δυνατή η δωρεάν μετακίνηση με τις αστικές συγκοινωνίες του Νομού στον οποίο εκδίδεται.
Mε το πάσο αυτό παρέχεται επίσης έκπτωση 50% στα Υπεραστικά Λεωφορεία του ΚΤΕΛ και στα ΤΡΕΝΑ του ΟΣΕ για όλη την επικράτεια, όπως και σε ορισμένες γραμμές πλοίων.


 


ΠΑΣΟ για αστικές και υπεραστικές συγκοινωνίες Απαιτούμενα δικαιολογητικά:
1. Φωτοτυπία Εκκαθαριστικού της εφορίας
2. Βιβλιάριο ασθενείας (το οποίο θα σφραγίζεται)
3. Απόφαση της υγειονομικής επιτροπής με το ποσοστό 67%
4. Φωτοαντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας, επικυρωμένη
5. Αποδεικτικό στοιχείο μόνιμης κατοικίας.

Σε περίπτωση που δεν αποδεικνύεται η μόνιμη κατοικία του ενδιαφερομένου, απαιτείται επί πλέον οποιοδήποτε αποδεικτικό στοιχείο μόνιμης κατοικίας (μισθωτήριο συμβόλαιο, απόδειξη ΔΕΗ – ΟΤΕ - ΕΥΑΘ κ.λ.π.)

Για την χορήγηση κάρτας για πρώτη φορά απαιτούνται επιπλέον :
1. Αίτηση
2. Δύο (2) πρόσφατες φωτογραφίες
3. Αστυνομική ταυτότητα

Η κατάθεση των δικαιολογητικών θα γίνει στην ΠΡΟΝΟΙΑ, Λαγκαδά 12, τηλ. 2310 511821 - 510906, για το Νομό Θεσσαλονίκης και στις αντίστοιχες υπηρεσίες στους άλλους νομούς.

Η ισχύς της είναι ενός ημερολογιακού έτους (1η Ιανουαρίου-31η Δεκεμβρίου). Με το πάσο αυτό είναι δυνατή η δωρεάν μετακίνηση με τις αστικές συγκοινωνίες του Νομού στον οποίο εκδίδεται. Mε το πάσο αυτό παρέχεται επίσης έκπτωση 50% στα Υπεραστικά Λεωφορεία του ΚΤΕΛ και στα ΤΡΕΝΑ του ΟΣΕ για όλη την επικράτεια, όπως και σε ορισμένες γραμμές πλοίων (Για τις τελευταίες θα πρέπει να απευθυνθείτε στις εκδίδουσες αρχές).

Πηγή: www.gmss.gr