Με αφορμή την πρόοδο ενός σημαντικού ερευνητικού έργου, ο καθηγητής Χημείας στο Πανεπιστήμιο Πατρών- Υπεύθυνος Υλοποίησης Έργου Γιάννης Ματσούκας, συγχαίρει τους συνεργάτες του στα Τμήματα Χημείας και Ιατρικής του Πανεπιστημίου Πατρών, στα συνεργαζόμενα ερευνητικά κέντρα και ιδιαίτερα τους Μεταπτυχιακούς Φοιτητές. 

Όπως αναφέρει, όλοι συνέβαλαν ώστε το Πρόγραμμα «Συνεργασία» της ΓΓΕΤ, προϋπολογισμού 3.000.000€, με τίτλο «Προκλινική και Τοξικολογική Αξιολόγηση Πεπτιδικών/Μιμητών Αναλόγων των Ανοσοκυρίαρχων Επιτόπων της Μυελίνης Συζευγμένων με Μαννάνη με Προοπτική Κλινικών Δοκιμών: Ένα δραστικό Θεραπευτικό Εμβόλιο για τη θεραπεία της Σκλήρυνσης κατά Πλάκας (ΣΚΠ)», να οδηγήσει σε εξαιρετικά ερευνητικά αποτελέσματα.

Τα αποτελέσματα αυτά αποτέλεσαν τη βάση, ώστε μεγάλη Ελληνική Φαρμακευτική Βιομηχανία να αποφασίσει τη χρηματοδότηση Κλινικών Δοκιμών για το πρώτο "Made in Greece" προϊόν, που δρομολογείται για το 2016. Το έργο αυτό, όπως αναφέρει ο καθηγητής, είναι ιδιαίτερης σημασίας για την υγεία, την κοινωνία και εθνική οικονομία και αποτελεί τιμή για το Πανεπιστήμιο Πατρών και για τα Τμήματα Χημείας και Ιατρικής που το υποστηρίζουν.

Από την έρευνα αυτή, καταλήγει ο κ. Ματσούκας, έχουν προκύψει πολλές βραβεύσεις. Στον νέο διαγωνισμό «Η Ελλάδα Καινοτομεί», το συγκεκριμένο έργο βρίσκεται μεταξύ των βραβευμένων.