Ομάδα πρωτεϊνών που ανήκουν στις κυτταροκίνες, δηλαδή στη μεγάλη κατηγορία διαλυτών μορίων που είναι υπεύθυνα για την επικοινωνία των κυττάρων κατά τη διάρκεια των ανοσοποιητικών αποκρίσεων.

Συμβολίζονται ως ΙL· μέχρι σήμερα έχουν βρεθεί τουλάχιστον δεκαοχτώ ι. (ΙL-1 έως ΙL-18). Οι ι. παράγονται κυρίως από τα λευκοκύτταρα (Β και Τ λεμφοκύτταρα, μακροφάγα), αλλά και από άλλους κυτταρικούς τύπους και καθεμία από αυτές δρα σε μια ειδική κατηγορία λευκοκυττάρων, τα οποία εκφράζουν τους κατάλληλους υποδοχείς γι’ αυτήν.

Επιτελούν ποικίλες λειτουργίες, οι σημαντικότερες από τις οποίες αφορούν την κυτταρική διαίρεση και διαφοροποίηση ή την παραγωγή άλλων κυτταροκινών από τα κύτταρα-στόχους. Η ΙL-2, για παράδειγμα, εμπλέκεται στον πολλαπλασιασμό των ενεργοποιημένων Τ και Β λεμφοκυττάρων, ενώ η ΙL-4 προάγει την παραγωγή αντισωμάτων από τα Β λεμφοκύτταρα.

Οι ι. τα τελευταία χρόνια χρησιμοποιούνται για τη θεραπεία μιας μεγάλης ποικιλίας ασθενειών, όπως ο καρκίνος, το AIDS και διάφορα αυτοάνοσα νοσήματα, όπως η σκλήρυνση κατά πλάκας και η ρευματοειδής αρθρίτιδα.


Πηγή: www.ygeiaonline.gr