Το Ινστιτούτο NICE, στο τελικό προσχέδιο της οδηγίας του, συνιστά τη χρήση φαρμάκου κατά της σκλήρυνσης κατά πλάκας που περιέχει την ουσία αλεμτουζουμάμπη.

Το Ινστιτούτο NICE (National Institute for Health and Care Excellence) αξιολογεί την αλεμτουζουμάμπη ως θεραπεία για ενήλικες ασθενείς με υποτροπιάζουσα- διαλείπουσα σκλήρυνση κατά πλάκας. Πρόκειται για μια χρόνια, εκφυλιστική, νευρολογική πάθηση που, καθώς εξελίσσεται, μπορεί να έχει σημαντική αρνητική επίπτωση στην ποιότητα ζωής του ασθενούς.

Σήμερα, οι διαθέσιμες θεραπείες για αυτόν τον τύπο σκλήρυνσης κατά πλάκας είναι είτε η καθημερινή από του στόματος λήψη δισκίων ή οι ενέσεις αρκετές φορές την εβδομάδα με δυσάρεστες παρενέργειες. Η αλεμτουζουμάμπη λαμβάνεται ενδοφλεβίως μία φορά το χρόνο για περίοδο δυο ετών.

Ο πρώτος κύκλος θεραπείας χορηγείται για πέντε συνεχόμενες ημέρες, και ο δεύτερος κύκλος για τρεις συνεχόμενες ημέρες 12 μήνες αργότερα, επιτρέποντας στους πάσχοντες να ζουν το υπόλοιπο διάστημα χωρίς να λαμβάνουν θεραπεία. Η αλεμτουζουμάμπη έχει ορισμένες πιθανές παρενέργειες οι οποίες, σύμφωνα με τους ειδικούς κλινικούς, είναι διαχειρίσιμες. Σε σύγκριση με τις περισσότερες διαθέσιμες θεραπείες, η λήψη αλεμτουζουμάμπης συνοδεύεται από μικρότερη χρονική περίοδο κατά την οποία δεν συνιστάται σε ασθενείς να συλλάβουν. Αυτό μπορεί να θεωρηθεί πλεονέκτημα για τους ασθενείς που σχεδιάζουν να αποκτήσουν μωρό.

Η Καθηγήτρια Carole Longson, Διευθύντρια του Κέντρου Αξιολόγησης Τεχνολογίας Υγείας του Ινστιτούτοτ NICE, δήλωσε: "Είμαστε στην ευχάριστη θέση να μπορούμε να συνιστούμε τη λήψη αλεμτουζουμάμπης σε ενήλικες ασθενείς με υποτροπιάζουσα- διαλείπουσα σκλήρυνση κατά πλάκας. Μετά από αίτημα για περισσότερη πληροφόρηση από την ανεξάρτητη Επιτροπή Αξιολόγησης, ο κατασκευαστής ήταν σε θέση να προσκομίσει περαιτέρω στοιχεία τα οποία οδήγησαν σε αυτή τη θετική σύσταση. "

Έως ότου το Ινστιτούτο NICE εκδώσει την τελική οδηγία, οι φορείς του Βρετανικού Συστήματος Υγείας (NHS) πρέπει να λαμβάνουν αποφάσεις σε τοπικό επίπεδο σχετικά με τη χρηματοδότηση των ειδικών θεραπειών. Όταν το Ινστιτούτο εκδώσει οδηγία σχετικά με μια τεχνολογία τότε αντικαθίστανται όλες οι τοπικές συστάσεις σε όλη τη χώρα.


Πηγή: www.iatronet.gr