"Μια νέα μελέτη με τίτλο «Επίδραση της διακοπής του καπνίσματος στην πρόγνωση της σκλήρυνσης κατά Πλάκας», αποκάλυψε πρόσφατα ότι το κάπνισμα από τους ασθενείς με σκλήρυνση κατά πλάκας (MS) μετά τη διάγνωση επιταχύνει την πορεία εξέλιξης της νόσου τους. Η μελέτη δημοσιεύτηκε στο περιοδικό JAMA Neurology και οδηγήθηκε από τους ερευνητές στο Ινστιτούτο Karolinska στη Σουηδία.

Η σκλήρυνση κατά πλάκας είναι μια χρόνια, προοδευτική νευροεκφυλιστική διαταραχή που προκύπτει από μια επίθεση στο κεντρικό νευρικό σύστημα (εγκέφαλος, νωτιαίος μυελός και οπτικά νεύρα) από το ανοσοποιητικό σύστημα του σώματος, με αποτέλεσμα μη αναστρέψιμη νευρολογική ανικανότητα και παράλυση. Εκτιμάται ότι περισσότερα από 2,3 εκατομμύρια άνθρωποι παγκοσμίως υποφέρουν από την ασθένεια.

Η προϊούσα πολλαπλή σκλήρυνση εκτιμάται ότι επηρεάζει τουλάχιστον το 40% του συνόλου των ασθενών με ΣΚΠ. Χαρακτηρίζεται από μια σταδιακή, σταθερή εξέλιξη αναπηρίας, που οδηγεί σε διαταραχή της όρασης και τα πόδια, πόνο, κούραση και γνωστικές αλλαγές. Η προοδευτική σκλήρυνση κατά πλάκας μπορεί να είναι είτε πρωτογενής, όπου οι ασθενείς αναπτύσουν αυτή τη μορφή της νόσου από τη πρώτη στιγμή της διάγνωσης, ή δευτερογενής, όπου οι ασθενείς αντιμετωπίζουν αρχικά μια φάση υποτροπιάζουσας-διαλείπουσας νευρολογικής δυσλειτουργίας που εξελίσσεται αργότερα σε δευτερογενή προοδευτική ασθένεια. Η πρωτοπαθής προοδευτική σκλήρυνση κατά πλάκας πλήττει μόνο το 10 έως 15% των ασθενών με ΣΚΠ, ενώ η πλειοψηφία (85%) αναπτύσσει δευτερογενή προϊούσα πολλαπλή σκλήρυνση (SPMS).

Ένας τεκμηριωμένος παράγοντας κινδύνου για την ανάπτυξη την νόσου είναι το κάπνισμα. Ωστόσο, δεν είναι σαφές εάν το κάπνισμα μετά τη διάγνωση της νόσου είναι επιβλαβής.
Για να αντιμετωπιστεί αυτό το ζήτημα και να αξιολογηθεί κατά πόσο το κάπνισμα μετά από τη διάγνωση της νόσου μπορεί να αλλάξει την εξέλιξη της νόσου σε δευτερογενή προϊούσα, οι ερευνητές πραγματοποίησαν μια μελέτη με μια ομάδα 728 ασθενών με ΣΚΠ οι οποίοι ήταν καπνιστές. Τα δεδομένα συλλέχθηκαν μεταξύ Νοεμβρίου 2008 και Δεκέμβριος 2011 μέσω ερωτηματολογίων. Μετά τη διάγνωση, 332 ασθενείς με σκλήρυνση από τους 728 συνέχισε να καπνίζει.

Οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι κάθε επιπλέον έτος καπνίσματος μετά από τη διάγνωση επιταχύνει την εξέλιξη της ασθένειας σε δευτερογενή προϊούσα πολλαπλή σκλήρυνση κατά 4,7%. Στην ομάδα που αναλύθηκε, οι ασθενείς με ΣΚΠ που συνέχισαν να καπνίζουν μετά τη διάγνωση τους ανέπτυξαν ταχύτερα την δευτερογενή προϊούσα σε ηλικία 48 ετών ενώ οι ασθενείς με ΣΚΠ που διέκοψαν το κάπνισμα στην ηλικία των 56.

Εν κατακλείδι, η ερευνητική ομάδα έδειξε, για πρώτη φορά, ότι οι ασθενείς με σκλήρυνση που συνεχίζουν να καπνίζουν μετά τη διάγνωσή τους είναι σε αυξημένο κίνδυνο για ταχύτερη εξέλιξη της νόσου. Οι συγγραφείς προτείνουν στους ασθενείς που διαγνώστηκαν με σκλήρυνση κατά πλάκας να διακόψουν το κάπνισμα, προκειμένου να μειωθεί ο κίνδυνος και για κάποιο συνοδό νόσημα, αλλά και για να αποφευχθεί η επιδείνωση της νόσου. Η ομάδα προτείνει επίσης στις υπηρεσίες υγειονομικής περίθαλψης να υποστηρίξουν μια τέτοια αλλαγή στον τρόπο ζωής για τους ασθενείς με ΣΚΠ. "

Πηγή : multiplesclerosisnewstoday.com | www.facebook.com