Από τον Βασίλη Αγγελόπουλο 
Διευκρινίσεις παρέχει το ΙΚΑ για τις περιπτώσεις που θα πρέπει να αναστέλλεται το εξωιδρυματικό επίδομα λόγω νοσηλείας για χρόνια πάθηση


Σε γενικό έγγραφο που απέστειλε η διοίκηση του Ιδρύματος προς τις αρμόδιες υπηρεσίες, τονίζεται ότι στις περιπτώσεις που υπάρχει νοσηλεία για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα εντός του ίδιου μήνα, για οποιαδήποτε χρόνια πάθηση σε τετραπληγικούς και παραπληγικούς, εάν δεν υπάρχει συνάφεια με την κινητική αναπηρία(που δικαιολογεί την καταβολή του εξωιδρυματικού επιδόματος), με επιβάρυνση του ασφαλιστικού φορέα για τις δαπάνες νοσηλείας, η καταβολή του εξωιδρυματικού επιδόματος θα αναστέλλεται κατά το χρονικό διάστημα της νοσηλείας και μόνο.

Αντίθετα, στην περίπτωση νοσηλείας του δικαιούχου σε οποιασδήποτε μορφής νοσηλευτικό ίδρυμα για χρόνια πάθηση με δαπάνες του ασφαλιστικού φορέα, ανεξάρτητα από το χρονικό διάστημα της νοσηλείας του, τότε η καταβολή του εξωιδρυματικού επιδόματος αναστέλλεται.

Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες ανεστάλη η καταβολή του εξωιδρυματικού επιδόματος για όλο το μήνα ενώ ο επιδοματούχος νοσηλεύτηκε για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα εντός του ίδιου μήνα, σε οποιοδήποτε στάδιο της διοικητικής διαδικασίας και αν βρίσκονται θα επανεξεταστούν μετά την υποβολή αίτησης - όχλησης από τους ενδιαφερόμενους, οπότε θα πρέπει να χορηγηθεί το ποσό του εξωιδρυματικού επιδόματος που αντιστοιχεί στο χρονικό διάστημα του μήνα όπου δεν υπήρχε νοσηλεία.

Πηγή: www.dikaiologitika.gr