Εικόνες από την πλατεία Ελευθερίας στη Κρήτη. Οι φίλοι της Ομάδας Αλληλεγγύης Ανθρώπων με Σκλήρυνση Κατά Πλάκας, στις 25 Μαΐου 2016 και στην παγκόσμια ημέρα Σκλήρυνσης Κατά Πλάκας.

Σήμερα 2,5 εκατομμύρια άτομα σε όλο τον κόσμο πάσχουν από ΣΚΠ, ενώ στην Ελλάδα ο αριθμός των πασχόντων ανέρχεται στις 12.000. Πριν από 30 χρόνια, η συχνότητα εμφάνισης της νόσου ήταν 30/100.000 ενώ σήμερα είναι 130/100.000. Η αύξηση αυτή οφείλεται, όπως εξηγεί ο κ. Ωρολογάς, αφενός στην αύξηση της τοξικότητας του περιβάλλοντος και αφετέρου στο ότι πλέον με τη χρήση τομογράφου μπορεί και γίνεται πιο έγκαιρα η διάγνωση.