1ο Πανελλαδικό αντάμωμα Ομάδας Αλληλεγγύης Ανθρώπων με Σκλήρυνση Κατά Πλάκας.
Είμαστε πολλοί και είμαστε παντού κανείς μόνος.

Η ομάδα απέδειξε έμπρακτα 25 και 26 Ιουνίου 2016 τι σημαίνει αλληλεγγύη.

Κανείς μόνος με ΣΚΠ όλοι μαζί.