Το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, στο πλαίσιο των προσπαθειών για τον εκσυγχρονισμό των παρεχόμενων υπηρεσιών στους ασφαλισμένους του Ιδρύματος, αξιοποιώντας τις νέες τεχνολογικές δυνατότητες παρέχει δύο νέες ηλεκτρονικές υπηρεσίες για την εξυπηρέτηση των ασφαλισμένων του.

1. Την Ηλεκτρονική Υποβολή Αίτησης Συνταξιοδότησης
2. Την Ηλεκτρονική Παρακολούθηση της Πορείας της Αίτησης:
    Α. Συνταξιοδότησης ή
    Β. Προσδιορισμού Χρόνου Ασφάλισης, για Χορήγηση Προσυνταξιοδοτικής Απόφασης

Μέσω της Ηλεκτρονικής Υπηρεσίας "Ηλεκτρονική υποβολή αίτησης συνταξιοδότησης", παρέχεται η δυνατότητα στον ασφαλισμένο να υποβάλλει ηλεκτρονικά την αίτηση για χορήγηση σύνταξης γήρατος ή αναπηρίας, προς τους φορείς ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και ΕΤΕΑ(τ. ΕΤΕΑΜ), οποιαδήποτε ώρα και ημέρα της εβδομάδας το επιθυμεί.
Η δυνατότητα της ηλεκτρονικής υποβολής της συνταξιοδοτικής αίτησης, δεν παρέχεται στους ασφαλισμένους των ενταχθέντων Ταμείων στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, στους υπαλλήλους των Ν.Π.Δ.Δ. που επιλέγουν να συνταξιοδοτηθούν με τις Δημοσιοϋπαλληλικές διατάξεις, στους κατοίκους κρατών μελών Ε.Ε., ΕΟΧ και Ελβετίας καθώς και σε όσους κατοικούν μόνιμα σε χώρες με τις οποίες έχουμε συνάψει Διμερείς Συμβάσεις Κ.Α.

Μέσω της Ηλεκτρονικής Υπηρεσίας "Ηλεκτρονική Υπηρεσία παρακολούθησης της πορείας της αίτησης συνταξιοδότησης ή του Προσδιορισμού Χρόνου Ασφάλισης" παρέχεται η δυνατότητα στον ασφαλισμένο, με την αξιοποίηση των δεδομένων του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος του ΙΚΑ (ΟΠΣ -ΙΚΑ) να αντλεί πληροφορίες και να παρακολουθεί την πορεία εξέλιξης της αίτησης συνταξιοδότησης ως και τη πορεία εξέλιξης της αίτησης για "Προσδιορισμό Χρόνου Ασφάλισης".

Οι ασφαλισμένοι προκειμένου να έχουν πρόσβαση στις ανωτέρω Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες, απαιτείται να έχουν πιστοποιηθεί ως χρήστες, ακολουθώντας τα βήματα που καταγράφονται στην ηλεκτρονική σελίδα Πιστοποίηση Ασφαλισμένου. Σημειώνεται ότι οι ασφαλισμένοι του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και ΕΤΕΑΜ, που έχουν πιστοποιηθεί ως χρήστες για άλλες ηλεκτρονικές υπηρεσίες του ΙΚΑ, δεν πιστοποιούνται εκ νέου.

Πατήστε ΕΔΩ για είσοδο στην Hλεκτρονική Yπηρεσία - Πιστοποίηση Ασφαλισμένου

Πατήστε ΕΔΩ για είσοδο στην υπηρεσία Ηλεκτρονική Υποβολή Αίτησης Συνταξιοδότησης

Πατήστε ΕΔΩ για είσοδο στην υπηρεσία Ηλεκτρονική Παρακολούθηση της Πορείας της Αίτησης Συνταξιοδότησης