ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ,
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
& ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΥΡΙΑΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ
& ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ
Τμήμα Ασφάλισης Ασθένειας,
Μητρότητας & κατ' Οίκον Φροντίδας
Ταχ. Δ/νση:Σταδίου 29
Ταχ. Κώδικας:101 10
Πληροφορίες:Δήμητρα Παραμύθη
Τηλέφωνο:210 3368106
Φαξ:210 3368124

ΑΔΑ: Ψ9ΝΤ465Θ1Ω-Ε4Μ
Αθήνα, 8-11-2016
Αρ. Πρωτ: Φ.10070/50569/1937


Προς: 1. Όλους τους φορείς Κύριας
& Επικουρικής Ασφάλισης
αρμοδιότητας Υπουργείου Εργασίας,
Κοινωνικής Ασφάλισης
& Κοινωνικής Αλληλεγγύης
2. Γενικό Λογιστήριο του Κράτους
Υπηρεσία Συντάξεων
Κάνιγγος 29,
106 82 Αθήνα
3. Ν.Α.Τ.
Εθνικής Αντιστάσεως 1,
185 31 Πειραιάς
4. Υπουργείο Υγείας
α. Γραφείο κ. Υπουργού
β. Γενική Δ/νση
Οικονομικών Υπηρεσιών
Αριστοτέλους 17,
101 87 Αθήνα
5. Ε.Ο.Π.Υ.Υ.
α. Γραφείο κ. Προέδρου
β. Διεύθυνση Οικονομικών
Υπηρεσιών
Αποστόλου Παύλου 12,
151 23 Μαρούσι
6. Τ.Ε.Α.Υ.Φ.Ε.
Χαλκοκονδύλη 56,
104 32 Αθήνα
7. Τ.Ε.Α.Υ.Ε.Τ.
Θεοφάνους 19-21,
115 23 Αθήνα
8. Τ.Ε.Α.-Ε.Α.Π.Α.Ε.
Πατησίων 48,
106 82 Αθήνα
9. Ε.Τ.Ε.Α.Π.Ε.Π.
Χρήστου Λαδά 1,
105 61 Αθήνα
10. Τ.Α.Π.Ι.Λ.Τ.Α.Τ.
Ευπόλιδος 8,
105 51 Αθήνα
11. Ταμείο Αλληλοβοήθειας
Προσωπικού Τράπεζας
Αμέρικαν Εξπρές
Λεωφ. Κηφισίας 226,
152 31 Χαλάνδρι
12. Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε.
Λεωφ. Συγγρού 101 & Λαγουμιτζή 40
117 45 Νέος Κόσμος
Υπόψη: κ. Αθηνάς Τριανταφυλλίδη


Θέμα: Γνωστοποίηση διατάξεων του άρθρου 44 του ν.4387/2016 (ΦΕΚ 85/τ.Α’/12-5-2016) - Απαλλαγή από την κράτηση υπέρ υγειονομικής περίθαλψης του εξωϊδρυματικού επιδόματος των συνταξιούχων

ΣΧΕΤ: Η αρ.Φ.10070/οικ.23637/977/8-8-2016 (ΑΔΑ: 7ΔΠΖ465Θ1Ω-ΙΘ2) εγκύκλιος

Σε συνέχεια της ανωτέρω σχετικής εγκυκλίου μας, με την οποία γνωστοποιήθηκαν οι διατάξεις του άρθρου 44 του ν.4387/2016 (ΦΕΚ 85/τ.Α'/12-5-2016) και δόθηκαν διευκρινίσεις για τον υπολογισμό των εισφορών υγειονομικής περίθαλψης των συνταξιούχων που καλύπτονται για παροχές υγειονομικής περίθαλψης από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ., σας γνωρίζουμε τα εξής:

Οι δικαιούχοι συντάξεως και εξωϊδρυματικού επιδόματος του άρθρου 42 του ν.1140/1981, όπως ισχύει, δεν υπόκεινται σε κράτηση εισφοράς υγειονομικής περίθαλψης επί του καταβαλλόμενου εξωϊδρυματικού επιδόματος μηνός Δεκεμβρίου κι εφεξής.

Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα στην ανωτέρω σχετική εγκύκλιο.

Παρακαλούμε για την ενημέρωση των αρμοδίων υπηρεσιών σας και την έγκαιρη εφαρμογή των ανωτέρω.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ


Πηγή:  www.forin.gr