Ποιοι κατοχυρώνουν συντάξιμα χρόνια πριν τα 62;

Σύνταξη από 57 έως 62 ετών κλειδώνουν οι ασφαλισμένοι σε ΙΚΑ, Δημόσιο, ΟΑΕΕ, ΕΤΑΑ και ταμεία ΔΕΚΟ-τραπεζών, μέσα από 30 διατάξεις της ασφαλιστικής νομοθεσίας που εξακολουθούν να ισχύουν και μετά την αύξηση των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης.

Κριτήριο για να αποχωρήσουν σε αυτές τις ηλικίες είναι να έχουν έναρξη ασφάλισης μέχρι το 1992 και να έχουν συμπληρώσει 15 έως 37 ή και 40 έτη.

Τη μικρότερη επιβάρυνση στην ηλικία συνταξιοδότησης έχουν οι ασφαλισμένοι με 35 και άνω έτη εργασίας, ενώ αντίθετα όσα λιγότερα είναι τα έτη ασφάλισης τόσο μεγαλώνει και το όριο ηλικίας.

Στην πρώτη περίπτωση το όριο ηλικίας συνταξιοδότησης για όσους έχουν 35 έως 40 έτη ανεβαίνει από τα 58 έως τα 62, ενώ με λιγότερα έτη το όριο ανεβαίνει έως τα 67 από το 2022 και μετά.

Αυτό το προβλέπει ο νόμος 4336/2015 με τις μεταβατικές διατάξεις στα όρια ηλικίας που ισχύουν από το 2015 έως το 2021 για όλους τους παλαιούς μέχρι το 1992 ασφαλισμένους.

Το ένθετο Ασφάλιση και Συντάξεις δημοσιεύει σήμερα πώς, πότε και με ποιες προϋποθέσεις οι ασφαλισμένοι πριν από το 1992 παίρνουν σύνταξη με τα νέα όρια ηλικίας από τα 57 έως τα 62, σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν σε κάθε Ταμείο.

ΙΚΑ: «Κλειδί» για την έξοδο στη σύνταξη ένσημα και πλασματικοί χρόνοι μέχρι το 2012

Οι ασφαλισμένοι (έστω και με ένα ένσημο) πριν από το 1992 στο ΙΚΑ κατοχυρώνουν την ηλικία συνταξιοδότησης ανάλογα με το χρόνο ασφάλισης που είχαν έως το 2012 ή μπορούν να τον συμπληρώσουν με εξαγορά πλασματικών ετών.

Από εκεί και μετά, παίζει ρόλο το πότε πιάνουν την ηλικία που κατοχυρώνουν με τα ένσημα έως το 2012.

Στο ΙΚΑ ισχύουν 8 διατάξεις για σύνταξη από τα 57 έως τα 62 στις εξής κατηγορίες παλαιών μέχρι το 1992 ασφαλισμένων:

1. Ανδρες και γυναίκες με 10.800 ως 11.100 ημέρες ασφάλισης. Από το συνολικό χρόνο, θα πρέπει να έχουν τις 10.500 ημέρες το 2011 ή το 2012. Οι ηλικίες που κατοχυρώνουν είναι 58 και 59.

Ασφαλισμένος με 10.500 ένσημα το 2012 (εκ των οποίων μέχρι 1.500 αναγνωρίζονται με πλασματικούς χρόνους, παιδιών, στρατού, σπουδών, ανεργίας κ.λπ.) που κλείνει τα 59 το 2020 θα πάρει σύνταξη στα 61,3. Αν έχει τα 59 από 19/8/2015 ως το 2019, συνταξιοδοτείται από τα 59,5 ως 60,11 ετών.

2. Γυναίκες με 10.000 ημέρες ασφάλισης (33,3 έτη) ως το 2010, το 2011 και το 2012 κατοχυρώνουν για τα αντίστοιχα έτη τις ηλικίες των 57, 58 και 58,6 ετών για πλήρη σύνταξη και 55, 56 και 56,6 ετών για μειωμένη.

Για παράδειγμα, εργαζόμενη που έχει τις 10.000 ημέρες το 2011 ή έχει 8.800 και εξαγοράζει άλλες 1.200 για να φτάσει στα 10.000 ένσημα το 2011 μπορεί να πάρει πλήρη με το όριο που θα ισχύει όταν κλείσει τα 58. Αν το 58ο έτος το συμπληρώνει το 2018, θα συνταξιοδοτηθεί με πλήρη στα 62,6 μήνες. Μπορεί όμως να βγει με μειωμένη ανάλογα με το πότε κλείνει τα 56. Αν τα έκλεισε το 2016, παίρνει μειωμένη στα 58,9 ετών.


Πηγή: www.fimes.gr