Στο... και πέντε αναμένεται να έρθει η πολυαναμενόμενη εγκύκλιος για την παράλληλη ασφάλιση που ρυθμίζει το νέο τοπίο εισφορών για περίπου 300.000 εργαζομένους. 

Η πλειοψηφία από τη συγκεκριμένη ομάδα ασφαλισμένων δεν έχουν ακόμη λάβει ειδοποιητήρια από τον ΕΦΚΑ με αποτέλεσμα να αγνοούν -τουλάχιστον μέχρι χθες- τι πρέπει να πληρώσουν. Την ερχόμενη Τρίτη 28/2 εκπνέει κανονικά η προθεσμία για τις εισφορές Ιανουαρίου, αν και δεν αποκλείεται να δοθεί τελικά παράταση.

Η εγκύκλιος αναμένεται να διευκρινίζει δύο «γρίφους»:

• Για όσους είναι παράλληλα ασφαλισμένοι σε ΟΑΕΕ και ΕΤΑΑ, το συνολικό εισόδημα του 2015 θα διαιρείται διά δύο και οι εκπτώσεις που αναλογούν στις εισφορές ΕΤΑΑ θα υπολογίζονται στο μισό εισόδημα.

• Οσοι έχουν εισόδημα από αγροτική δραστηριότητα αλλά δεν ασφαλίζονταν στον ΟΓΑ επειδή ήταν ασφαλισμένοι αλλού (π.χ. ΟΑΕΕ) αναμένεται να πληρώσουν εισφορές και για το αγροτικό εισόδημα.

Συμπληρωματική

Ταυτόχρονα έρχεται συμπληρωματική εγκύκλιος για τον προσδιορισμό των συντάξιμων αποδοχών των δημοσίων υπαλλήλων (θα συμπληρώνει την εγκύκλιο που εκδόθηκε στις 19/12/2016) που θα προσδιορίζει τις εισφορές των ΙΔΑΧ (Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου) και των υπαλλήλων που προσελήφθησαν μετά το 2011 και έχουν πακέτο κάλυψης ΙΚΑ.

Ειδικότερα, η εγκύκλιος για την παράλληλη ασφάλιση διευκρινίζει πώς θα πληρώσουν εισφορές πέντε βασικές κατηγορίες ασφαλισμένων:

1+2 Μισθωτοί (ΙΚΑ) που διατηρούν ταυτόχρονα ελεύθερο επάγγελμα (ΟΑΕΕ) ή αυτοαπασχόληση (ΕΤΑΑ): Ως μισθωτοί θα πληρώνουν εισφορές με το προϊσχύον καθεστώς επί του μισθού που έχουν φέτος. Η πρώτη κατηγορία (ΟΑΕΕ) θα πληρώσουν το 26,95% στο ακριβές καθαρό φορολογητέο εισόδημα του 2015 (συμψηφισμός όταν εκκαθαριστεί το 2016). Οι της δεύτερης κατηγορίας (ΕΤΑΑ) θα πληρώσουν: 26,95% για σύνταξη-υγεία, 33,95% αν έχουν και επικούρηση, 37,95% αν έχουν και εφάπαξ. Στις εισφορές που αντιστοιχούν στο ΕΤΑΑ εφαρμόζονται οι εκπτώσεις 5-50% για εισοδήματα 7.033 - 58.000 ευρώ. Για τον υπολογισμό του κατώτατου (586 ευρώ) ή του ανώτατου (5.860 ευρώ) πλαφόν προστίθενται οι δύο πηγές εισοδήματος, με προτεραιότητα στον μισθό.

3 Αυτοαπασχολούμενοι (ΕΤΑΑ) που διατηρούν και ελεύθερο επάγγελμα (ΟΑΕΕ): Επειδή η ΑΑΔΕ δεν διαχωρίζει τις δύο πηγές εισοδήματος με διαφορετικό κωδικό -κάτι που θα γίνει στις νέες φορολογικές δηλώσεις- το συνολικό καθαρό εισόδημα του 2015 διαιρείται διά δύο. Το μισό εισφοροδοτείται με 26,95% χωρίς εκπτώσεις και το άλλο μισό με τα ποσοστά του ΕΤΑΑ και με εκπτώσεις 5-50%. Για τον υπολογισμό του κατώτατου (586 ευρώ) ή του ανώτατου (5.860 ευρώ) πλαφόν προστίθενται οι δύο πηγές εισοδήματος, με προτεραιότητα στη μεγαλύτερη.

4+5 Ελεύθεροι επαγγελματίες (ΟΑΕΕ) ή αυτοαπασχολούμενοι (ΕΤΑΑ) που έχουν παράλληλα αγροτική δραστηριότητα: Τα έσοδα από αγροτική δραστηριότητα έχουν ξεχωριστό κωδικό στην ΑΑΔΕ. Οσοι δεν πλήρωναν εισφορές ΟΓΑ επειδή ασφαλίζονταν με άλλη ιδιότητα (π.χ. ΟΑΕΕ ή ΕΤΑΑ) αλλά έχουν δηλωμένα έσοδα από αγροτική δραστηριότητα, αναμένεται να πληρώσουν 21,2% του αγροτικού εισοδήματος του 2015 (συμψηφισμός όταν εκκαθαριστεί το 2016) και 26,95% του καθαρού εισοδήματος από ελεύθερο επάγγελμα (ΟΑΕΕ) ή τα ποσοστά ΕΤΑΑ με τις εκπτώσεις 5-50% για εισόδημα γιατρού, φαρμακοποιού, δικηγόρου, μηχανικού, συμβολαιογράφου.

ΓΙΑΝΝΗΣ ΦΩΣΚΟΛΟΣ
Πηγή: www.ethnos.gr