Στο πλαίσιο της διπλωματικής εργασίας σε συνεργασία με τον κ. Σούλη, ένα ερωτηματολόγιο σε ενήλικες με σκλήρυνση κατά πλάκας. Συμπληρώνεται περίπου σε 10-15 λεπτά και είναι ανώνυμο.

Υπεύθυνη έρευνας: Βορδώνη Παναγιώτα
Φοιτήτρια στον τομέα της Ειδικής Εκπαίδευσης του ΠΤΔΕ του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

Ακολουθήστε στον παρακάτω σύνδεσμο:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd8tXtzypazY1UvT2_PRe6k6daAz-E7rtpNDiMLuVt0D1Bkkw/viewform