Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ατόμων με Σκλήρυνση Κατά Πλάκας ανακοινώνει τη νέα σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της, που εξελέγη την 4η Μαρτίου 2017, από την 7η Τακτική Γενική Συνέλευση των εκλεγμένων Αντιπροσώπων από τα Πρωτοβάθμια Σωματεία-μέλη της, και συγκροτήθηκε σε Σώμα, με κατανομή αρμοδιοτήτων, σε ειδική συνεδρίαση μετά το πέρας της Γ.Σ. και των Αρχαιρεσιών.

Η νέα σύνθεση του Δ.Σ. έχει ως εξής:

    ■ Βασιλική Μαράκα, Πρόεδρος
    ■ Μόιρα Τζίτζικα, Α΄ Αντιπρόεδρος
    ■ Μάριος Παχτσαλίδης, Β΄ Αντιπρόεδρος
    ■ Μαρία Μαμαλάκη, Γενική Γραμματέας
    ■ Μάριος Κοκούρης, Αναπληρωτής Γραμματέας
    ■ Ευανθία (Ανθή) Πουρνάρα, Ταμίας
    ■ Παναγιώτης Σεμασιώτης, Οργανωτικός Γραμματέας
    ■ Βασιλική Μεταξά, Σύμβουλος Δημοσίων Σχέσεων
    ■ Αλίκη Βρυεννίου, Σύμβουλος Διεθνών Σχέσεων
    ■ Μαρίνα Ζεκάκου, Μέλος
    ■ Γεώργιος Τσερέπης, Μέλος