Η οξεική γλατιραμέρη είναι το πλέον διαδεδομένο φάρμακο για την αντιμετώπιση της Πολλαπλής Σκλήρυνσης (ΠΣ), σε όλο τον κόσμο. Τα υψηλά επίπεδα ασφάλειας και θεραπευτικής αποτελεσματικότητας έχουν επιβεβαιωθεί μετά από πολυετή εμπειρία. Το νέο δοσολογικό σχήμα των 40mg χορηγούμενο μόνο 3 φορές την εβδομάδα εγκρίθηκε και κυκλοφορεί πλέον και στην Ελλάδα.

«Πρόκειται για μια σπουδαία εξέλιξη στην καθημερινότητα των ασθενών», εξηγεί η Σταυρούλα Μάτση, Νευρολόγος, Medical Advisor της Specifar- A Teva Company, στην Ελλάδα, «διότι η χορήγηση μόνο 3 φορές την εβδομάδα, σημαίνει μείωση κατά 60% στον αριθμό ενέσεων, συγκριτικά με την καθημερινή χορήγηση της οξεικής γλατιραμέρης των 20mg. Η αποτελεσματικότητα, η ασφάλεια και η καλή ανοχή του προϊόντος, το οποίο λαμβάνουν περισσότεροι από 2 εκατομμύρια ασθενείς σε όλο τον κόσμο, είναι τα χαρακτηριστικά εκείνα που παραμένουν αμετάβλητα».

«Στις ΗΠΑ, η οξεική γλατιραμέρη 40mg είναι διαθέσιμη από το 2014», δήλωσε η Σταυρούλα Μάτση, Νευρολόγος, Medical Advisor της Specifar- A Teva Company. «Περισσότεροι από το 70% των ασθενών που λαμβάνουν σήμερα οξεική γλατιραμέρη έχουν επιλέξει θεραπεία με το νέο δοσολογικό σχήμα, 3 φορές εβδομαδιαίως . Το νέο δοσολογικό σχήμα προτιμάται από ασθενείς οι οποίοι ήδη λαμβάνουν καθημερινή θεραπεία με οξεική γλατιραμέρη 20mg και μπορούν να αποκομίσουν τα ίδια οφέλη, με αραιότερη συχνότητα χορήγησης, αλλά και από εκείνους οι οποίοι ξεκινούν για πρώτη φορά θεραπεία με οξεική γλατιραμέρη».

Η αποτελεσματικότητα της οξεικής γλατιραμέρης 40mg υποστηρίζεται από την κλινική μελέτη GALA. Η GALA, διπλά τυφλή τυχαιοποιημένη μελέτη με συμμετοχή περισσοτέρων από 1.400ασθενών με υποτροπιάζουσα διαλείπουσα μορφή πολλαπλής σκλήρυνσης σε 17 χώρες συνέκρινε την οξεική γλατιραμέρη 40mg με εικονικό φάρμακο. Η μελέτη απέδειξε μείωση της ετήσιας συχνότητας υποτροπών κατά 34% σε ασθενείς που ελάμβαναν οξεική γλατιραμέρη 40 mg συγκριτικά με εκείνους που έλαβαν εικονικό φάρμακο.

Η μελέτη GLACIER, αξιολόγησε την ασφάλεια και ανοχή των 40mg, 3 φορές την εβδομάδα έναντι της δοσολογίας των 20mg σε καθημερινή χορήγηση. Τα δεδομένα απέδειξαν ότι η οξεική γλατιραμέρη 40mg παρουσιάζει καλύτερο προφίλ ασφάλειας και θεωρείται πολύ πιο “φιλική” από τους ασθενείς, βελτιώνοντας δυνητικά τη συμμόρφωση στη θεραπεία.


Ανθή Αγγελοπούλου
Πηγή: iatrikesexelixeis.gr