Τι προβλέπει το σχέδιο διάταξης που έχει συντάξει το υπουργείο Εργασίας

Το υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, έχει συντάξει σχέδιο διάταξης, που πρόκειται να κατατεθεί άμεσα προς ψήφιση από τη Βουλή των Ελλήνων, με την οποία προτείνεται απρόθεσμα η ισχύς της ρύθμισης της παρ. 3 του αρ. 50 του ν. 4430/2016 (Α' 205), όπως αναφέρεται σε εγκύκλιο του υπουργείου, την οποία υπογράφει ο υφυπουργός Κοινωνικής Ασφάλισης Τάσος Πετρόπουλος.

Συγκεκριμένα, με την υπό κατάθεση διάταξη νόμου, προβλέπεται ότι στις περιπτώσεις λήξης του συνταξιοδοτικού δικαιώματος, λόγω αναπηρίας και εφόσον εκκρεμεί στις υγειονομικές επιτροπές ΚΕΠΑ ιατρική κρίση, χωρίς υπαιτιότητα των ασφαλισμένων, το δικαίωμα συνταξιοδότησής τους, λόγω αναπηρίας, παρατείνεται για έξι μήνες. Το ποσό που καταβάλλεται ως σύνταξη αναπηρίας για το εξάμηνο αυτό, είναι το ποσό που ελάμβαναν οι συνταξιούχοι, πριν από τη λήξη του συνταξιοδοτικού δικαιώματος.

Στην ανωτέρω ρύθμιση υπάγονται οι συνταξιούχοι, λόγω αναπηρίας, εφόσον αθροιστικά πληρούν τα κατωτέρω:

(α) Το δικαίωμα συνταξιοδότησής τους, λόγω αναπηρίας, έχει λήξει ή λήγει, μέχρι την 30-06-2017 και εκκρεμεί στις υγειονομικές επιτροπές ΚΕΠΑ ιατρική κρίση, χωρίς υπαιτιότητά τους.

(β) Είχαν δικαιωθεί κατά το αμέσως προηγούμενο χρονικό διάστημα σύνταξη, λόγω αναπηρίας, κατόπιν κρίσης από την αρμόδια υγειονομική επιτροπή με ποσοστό αναπηρίας 67% τουλάχιστον.

Επιπλέον, στην εγκύκλιο επισημαίνονται τα ακόλουθα:

(α) Η παράταση καταβολής που αναφέρεται στην υπό κατάθεση διάταξη νόμου, εφαρμόζεται, πέραν από τις συντάξεις, λόγω αναπηρίας, για όλα τα επιδόματα που χορηγούνται, λόγω αναπηρίας. (Ενδεικτικά: Προνοιακά, βαριάς αναπηρίας, εξωϊδρυματικό επίδομα, επίδομα απόλυτης αναπηρίας, κλπ), καθώς και για τις συντάξεις που χορηγούνται με αιτία την αναπηρία. (Ενδεικτικά: Συντάξεις σε παιδιά που είναι ανίκανα για κάθε βιοποριστική εργασία).

(β) Τα οικονομικά αποτελέσματα από τη ρύθμιση αυτή αρχίζουν αναδρομικά από την 1-7-2017.

(γ) Τα οικονομικά αποτελέσματα από τη ρύθμιση λήγουν:

(i) Είτε με τη συμπλήρωση έξι μηνών παράτασης χορήγησης της σύνταξης αναπηρίας, βάσει της κοινοποιούμενης διάταξης.

(ii) Είτε πριν από τη συμπλήρωση των έξι μηνών, εφόσον στο μεταξύ εκδοθεί νέα οριστική κρίση υγειονομικής επιτροπής ΚΕΠΑ και απόφαση συνταξιοδότησης.

(δ) Κατά το χρονικό διάστημα παράτασης της χορήγησης της σύνταξης, λόγω αναπηρίας, βάσει της υπό κατάθεσης διάταξης, εξακολουθούν να γίνονται οι κρατήσεις υπέρ ασθένειας και παρέχεται ιατροφαρμακευτική και νοσοκομειακή περίθαλψη.

(ε) Εάν, μετά την οριστική κρίση των υγειονομικών επιτροπών ΚΕΠΑ, κριθεί ότι οι ανωτέρω συνταξιούχοι, που η χορήγηση σύνταξής τους παρατάθηκε, βάσει της υπό κατάθεση διάταξης, δεν φέρουν συντάξιμο ποσοστό αναπηρίας (συντάξιμο, βάσει της νομοθεσίας που διέπει τον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ)) ή φέρουν συντάξιμο ποσοστό αναπηρίας μικρότερο από το προγενεστέρως κριθέν (67%), οι αχρεωστήτως καταβληθείσες παροχές αναζητούνται άτοκα, δια συμψηφισμού, με μηνιαία παρακράτηση 20% επί των τυχόν χορηγούμενων συνταξιοδοτικών παροχών. Στην περίπτωση που δεν χορηγούνται παροχές, οι αχρεωστήτως καταβληθείσες παροχές αναζητούνται, σύμφωνα με τις διατάξεις του ΚΕΔΕ.

Πηγή: www.newsbeast.gr