Η ΝΕΥΡΟΨΥΧΟΛΟΓΙΑ, ΣΑΝ ΠΑΡΑΚΛΑΔΙ ΤΗΣ ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΑΣ, ΑΣΧΟΛΕΙΤΑΙ ΟΛΟ ΚΑΙ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΜΕ ΤΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΚΛΗΡΥΝΣΗΣ ΚΑΤΑ ΠΛΑΚΑΣ.

Είναι αναμενόμενο για μια ασθένεια που βασανίζει πάρα πολύ κόσμο λόγω της πολυσυμπτωματολογίας της να απασχολεί συστηματικά πολλούς κλάδους.
Στην συγκεκριμένη αρρώστια κυριαρχεί, βέβαια, η κλινική συμπτωματολογία με τις χαρακτηριστικές διαταραχές κίνησης, αίσθησης, όρασης, τις δυσλειτουργίες αισθητηρίων οργάνων κτλ.

Παράλληλα, βέβαια, γίνεται κατά καιρούς και μια αναφορά στις ψυχικές διαταραχές που συνοδεύουν την νόσο, αλλά, η αναφορά αυτή είναι περιστασιακή και μέχρι στιγμής δεν υπάρχει το ιδανικό ιατρικό σύστημα ή σχήμα, που να τις καταλογίζει, αξιολογεί και εκτιμά. Αυτό εδώ το κενό έρχεται να το συμπληρώσει η νευροψυχολογία με μια σειρά από τεστ, τα οποία αποτελούν και σημειολογικά κριτήρια σε ότι αφορά το βάρος της συμπτωματολογίας. Έτσι, με τον τρόπο αυτό έχουμε μια πιο σαφή κλινική εικόνα για τον κάθε ασθενή με σκλήρυνση κατά πλάκας και παράλληλα, μέσω του ιδίου συστήματος έχουμε και έναν προγνωστικό δείκτη για την εξέλιξη της πορείας.

Αναμενόμενο ήταν και λόγω των κοινωνικών συνθηκών και της νοσοκομειακής οργάνωσης που υπάρχει αυτήν την στιγμή στις χώρες του βορείου ημισφαιρίου –όπου ανθεί κατά κύριο λόγο η σκλήρυνση κατά πλάκας- ότι οι νευροψυχολογικές εξετάσεις θα ασχολούνταν κυρίως με τα πιο «μετρήσιμα» φαινόμενα των γνωστικών λειτουργιών.

Έτσι, λοιπόν, οι πρώτοι κανόνες που αναπτύχθηκαν ασχολούνται με μετρήσεις ικανότητας, αντίληψης, μάθησης, μνήμης, προσανατολισμού, στρατηγικής και αναλυτικής σκέψης.
Ένα από τα πλέον χρησιμοποιημένα διαγνωστικά τεστ είναι το λεγόμενο PASAT 3 (Paced Auditory Serial Addition Test), το οποίο με την χρησιμοποίησή του δίνει την δυνατότητα αξιοποίησης εκτίμησης σε ότι αφορά τις γνωστικές δυνατότητες ασθενών με σκλήρυνση κατά πλάκας.

Βέβαια, η ιστορία είναι εξελίξιμη και πάρα πολλά εργαστήρια ή κέντρα αποκατάστασης, που ασχολούνται με το αντικείμενο, αναπτύσσουν δικά τους τεστ με πιο ευαίσθητη διαγνωστική οξύτητα.
Όπως και να έχει το θέμα, οι ψυχομετρικές εξετάσεις είναι πλέον ένα αναγκαίο δομικό στοιχείο στη διάγνωση και θεραπεία της σκλήρυνσης κατά πλάκας.

ΔΡ. Δ.ΚΟΥΝΤΟΥΡΗ
πηγή: petridisradio