Οι ημερομηνίες πληρωμής για όλους τους συνταξιούχους όλων των Ταμείων.

Το Δημόσιο  θα καταβάλλει τις συντάξεις Οκτωβρίου 2018  την Πέμπτη 27 Σεπτεμβρίου 2018

Το ΙΚΑ θα καταβάλλει τις συντάξεις Οκτωβρίου 2018  την Πέμπτη 27 Σεπτεμβρίου 2018

Για τα υπόλοιπα Ταμεία οι συντάξεις του Οκτωβρίου 2018 θα πληρωθούν ως εξής:


Το ΝΑΤ θα καταβάλλει τις συντάξεις Οκτωβρίου 2018  την Πέμπτη 27 Σεπτεμβρίου 2018

Ο ΟΑΕΕ θα καταβάλλει τις συντάξεις Οκτωβρίου 2018 την Δευτέρα 1 Οκτωβρίου 2018

Ο ΟΓΑ θα καταβάλλει τις συντάξεις Οκτωβρίου 2018 την Δευτέρα 1 Οκτωβρίου 2018

(Τα υπόλοιπα ταμεία του Υπουργείου Εργασίας θα καταβάλλουν τις συντάξεις Οκτωβρίου 2018  την Πέμπτη 27 Σεπτεμβρίου 2018)

(Οι προσωρινές συντάξεις Ενόπλων Δυνάμεων, Σωμάτων Ασφαλείας και Πυροσβεστικού Σώματος του Οκτωβρίου 2018 θα καταβληθούν την Πέμπτη 27 Σεπτεμβρίου 2018)

Επικουρικές Συντάξεις (ΕΤΕΑΕΠ)  Οκτωβρίου 2018 – Πληρωμή στις 02 Οκτωβρίου 2018 ημέρα Τρίτη