Σε μια μικρή αναδρομική μελέτη αναφέρθηκε ότι το Tysabri  ( natalizumab ) βελτιώνει σημαντικά τις γνωστικές ικανότητες σε άτομα με υποτροπιάζοντα-διαλείπουσα Σκλήρυνση Κατά Πλάκας (RRMS)  για δύο χρόνια χρήσης.

Η μελέτη, "Improvement in Cognitive Function as Measured by NeuroTrax in Patients with Relapsing Multiple Sclerosis Treated with Natalizumab: A 2-Year Retrospective Analysis", δημοσιεύθηκε στο περιοδικό CNS Drugs.

Περίπου το 40-65% των ασθενών με ΣΚΠ έχουν γνωστική εξασθένηση, ένα από τα πιο ανασταλτικά συμπτώματα της νόσου. Επιδρά σημαντικά στην ποιότητα ζωής των ασθενών, τόσο στον προσωπικό όσο και στον επαγγελματικό τομέα.

Το NeuroTrax είναι μια επικυρωμένη ηλεκτρονική δοκιμή ελέγχου της γνώσης που παρέχει μια παγκόσμια βαθμολογία και βασίζεται σε επτά τομείς - εκτελεστική λειτουργία, μνήμη, προσοχή, οπτική επεξεργασία, ταχύτητα επεξεργασίας πληροφοριών, λεκτική λειτουργία και λειτουργία κίνησης.

Μια μελέτη μεγάλης κλίμακας που χρησιμοποιεί το NeuroTrax  έδειξε ότι οι ασθενείς με ΣΚΠ έχουν φτωχότερες γνωστικές ικανότητες από τους υγιείς ανθρώπους, ιδιαίτερα σε τομείς που περιλαμβάνουν ταχύτητα επεξεργασίας πληροφοριών και εκτελεστική λειτουργία - και τα προβλήματα αυτά επιδεινώνονται με τη διάρκεια της νόσου. Ωστόσο, η δοκιμή σπάνια χρησιμοποιείται για να εκτιμηθεί η ανταπόκριση της θεραπείας σε ασθενείς με ΣΚΠ.

Το Tysabri , που αναπτύχθηκε από τη Biogen , είναι μια εγκεκριμένη θεραπεία RRMS και έχει αποδειχθεί ότι μειώνει την αναπηρία που σχετίζετε με την ασθένεια. Συνδέεται επίσης με βελτιωμένη γνωστική λειτουργία μετά από ένα έως τρία χρόνια θεραπείας.

Οι ερευνητές συγκέντρωσαν δεδομένα για να αξιολογήσουν τον αντίκτυπο του Tysabri στη γνωστική λειτουργία που αξιολογήθηκε από το Neurotrax σε 52 ενήλικες με RRMS που υποβλήθηκαν σε θεραπεία σε κέντρο της Νέας Υόρκης μεταξύ Μαΐου 2007 και Αυγούστου 2012. Οι ασθενείς, 39 γυναίκες και 13 άνδρες, χρησιμοποίησαν Tysabri (300 mg ενδοφλέβια έγχυση) κάθε τέσσερις εβδομάδες για τουλάχιστον δύο χρόνια.

Τα δεδομένα του NeuroTrax αξιολογήθηκαν πριν από τη θεραπεία και μετά δύο χρόνια από την έναρξη της θεραπείας. Η αύξηση της βαθμολογίας μιας τιμής από την αρχική τιμή (θεραπεία πριν από το Tysabri) θεωρήθηκε μια κλινικά σημαντική.
Πριν από την έναρξη του Tysabri, το 21,2% των συμμετεχόντων παρουσίαζε γνωστική δυσλειτουργία, ενώ η ταχύτητα επεξεργασίας πληροφοριών επηρεάστηκε περισσότερο - οι δυσκολίες εντοπίστηκαν στο 39,2% των ασθενών που αναλύθηκαν.

Μια κλινικά σημαντική βελτίωση της συνολικής γνωστικής λειτουργίας ανιχνεύθηκε σε 21,6% των ασθενών μετά από ένα χρόνο θεραπείας και 32,7% μετά από δύο χρόνια. Δεν παρατηρήθηκαν διαφορές μεταξύ των ασθενών που δεν είχαν λάβει προηγούμενη θεραπεία και εκείνων που είχαν λάβει προηγούμενες θεραπείες.

Βελτίωση παρατηρήθηκε και στους επτά γνωστικούς τομείς, με σημαντικές θετικές αλλαγές στη λεκτική λειτουργία στο πρώτο χρόνο θεραπείας και στη ταχύτητα επεξεργασίας πληροφοριών, προσοχή, μνήμη και οπτική επεξεργασία μετά από δύο χρόνια θεραπείας.

Η μεγαλύτερη βελτίωση στη γνωστική λειτουργία βρέθηκε μετά από ένα και δύο χρόνια στην ταχύτητα επεξεργασίας πληροφοριών - στον τομέα που παρουσιάζει τα μεγαλύτερα ελλείμματα πριν από τη θεραπεία.

Συνολικά, η ομάδα κατέληξε στο συμπέρασμα ότι το Tysabri "βελτίωσε σημαντικά την γνωστική βαθμολογία του NeuroTrax για 2 χρόνια θεραπείας, ανεξάρτητα από το αν οι ασθενείς είχαν αρχική θεραπεία ή είχαν προηγουμένως υποβληθεί σε θεραπεία με άλλες θεραπείες τροποποίησης της νόσου." Ωστόσο, οι ερευνητές πρόσθεσαν ότι μακροχρόνιες μελέτες απαιτούνται για την επιβεβαίωση αυτών των αποτελεσμάτων.

Επίσης, πρότειναν ότι το NeuroTrax μπορεί να είναι χρήσιμο για την αξιολόγηση της γνωστικής λειτουργίας σε ασθενείς με ΣΚΠ.

Διαβάστε σχετικά με το Tysabri


Πηγή: multiplesclerosisnewstoday.com