Το Διοικητικό Συμβούλιο  της Ελληνικής Ένωσης για  την  Αντιμετώπιση της Σκλήρυνσης Κατά Πλάκας Δυτικής Ελλάδας (ΕΕΑΣΚΠ), έχει τη χαρά να σας προσκαλέσει στην Επιστημονική Εκδήλωση με θέμα

« Κ ό π ω σ η   σ τ η ν   Σ κ λ ή ρ υ ν σ η   Κ α τ ά   Π λ ά κ α ς »

και  την  Κοπή   της   Πρωτοχρονιάτικης   Πίτας  που   θα   πραγματοποιηθούν   το Σάββατο 26 Ιανουαρίου 2019 και ώρα 5:30 μ.μ. στο Ξενοδοχείο «Αστήρ» (Αγ. Ανδρέου 16, Πάτρα, 2610279856).

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ

  • 5:30 μ.μ.: Προσέλευση – Καφές
  • 6:00 μ.μ.: Χαιρετισμοί – Κοπή Πίτας. 
  • Καραγιώργου Μαργαρίτα - Πρόεδρος ΕΕΑΣΚΠ
  • 6:30 μ.μ.: Βραβεύσεις
  • 7:00 μ.μ.: Κόπωση στην Σκλήρυνση Κατά Πλάκας
  • Ανδρέας Αργυρίου
  • MD, PhD, Νευρολόγος, Επιμελητής Α’ Νευρολογικού Τμήματος Γενικού ΝοσοκομεΙου Πατρών  “Ο Άγιος Ανδρέας”, Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Πατρών
  • 7:30 μ.μ.: Ερωτήσεις – Συζήτηση
  • 7:45 μ.μ.:  Ελαφρύ δείπνο με Μουσικό Πρόγραμμα από τους Σωτήρη Τερλέση και Πάνο Ρεντζή.


Η   εκδήλωση   είναι   μια   ευγενική   χορηγία   της   φαρμακευτικής   εταιρείας
«ΓΕΝΕΣΙΣ ΦΑΡΜΑ Α.Ε.»


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΣΚΛΗΡΥΝΣΗΣ ΚΑΤΑ ΠΛΑΚΑΣ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΟΣ
ΕΔΡΑ: Πλ. Εργατικών  Κατοικιών Νέου Δρόμου  2 ,  Πάτρα
Τηλ. – Fax: 2 610422655       e-mail: eenosims@ yahoo.gr
Ιστοσελίδα: eeaskp.gr , Ιστολόγιο: eenosims.blogspot.gr