Το υπουργείο Εργασίας έσπευσε μεν να αλλάξει τη διαδικασία χορήγησης προνοιακών επιδομάτων, οι νέες εγκύκλιοι όμως δεν έχουν εκδοθεί και δεν μπορούν να συγκροτηθούν υγειονομικές επιτροπές.

Τριακόσια και πλέον άτομα στον Βόλο, με σοβαρά προβλήματα υγείας, «επί ξύλου κρεμάμενα», έρμαια μίας εγκυκλίου του υπουργείου Εργασίας

Καταδικασμένα να ζουν χωρίς κανένα εισόδημα και ας μην έχουν στον ήλιο μοίρα είναι περίπου 300 άτομα τους τελευταίους μήνες στον Βόλο, τα οποία, ενώ αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα υγείας, δεν δικαιούνται σύνταξη και έχουν αιτηθεί να τους χορηγηθεί προνοιακό επίδομα, εξαιτίας της αδιαφορίας της Πολιτείας βρίσκονται επί ξύλου κρεμάμενα.

Το υπουργείο Εργασίας έσπευσε μεν να αλλάξει τη διαδικασία χορήγησης προνοιακών επιδομάτων, η οποία πλέον περνά από το Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας, δεν φρόντισε όμως να εκδώσει ακόμη τις αντίστοιχες ενημερωτικής εγκυκλίους για το νέο πλαίσιο λειτουργίας των επιτροπών που θα πιστοποιούν τα ποσοστά αναπηριών, ώστε αυτοί οι άνθρωποι να έχουν ένα εισόδημα ως προς το ζην.

Σύμφωνα με τη νέα διαδικασία, οι αιτήσεις των ενδιαφερόμενων πρέπει να προωθούνται αρχικά στις αρμόδιες υπηρεσίες της Πρόνοιας του εκάστοτε Δήμου και κατόπιν να κατατίθενται στο ΚΕΠΑ, προκειμένου οι αρμόδιες επιτροπές των γιατρών να εγκρίνουν ή να απορρίπτουν σχετικά το αίτημα για χορήγηση επιδόματος.

Στο Βόλο, σύμφωνα με τα στοιχεία που επικαλέστηκαν υπηρεσιακοί παράγοντες του ΚΕΠΑ στον ΤΑΧΥΔΡΟΜΟ, έχουν συσσωρευτεί περισσότερες από 300 και πλέον αιτήσεις, οι οποίες στοιβάζονται στα γραφεία των υπαλλήλων, που περιμένουν σχετικές οδηγίες από το υπουργείο Εργασίας για να συσταθούν οι νέες επιτροπές.

Είναι δε χαρακτηριστικό ότι καθημερινά οι υπάλληλοι του Κέντρου Πιστοποίησης Αναπηρίας, που στεγάζεται στο ιδιόκτητο κτίριο του πρώην ΙΚΑ Νέας Ιωνίας, (Λεωφόρος Ειρήνης, πλατεία Δημαρχείου), γίνονται αποδέκτες των έντονων διαμαρτυριών ανθρώπων οι οποίοι είναι σε αναμονή εδώ και αρκετούς μήνες, χωρίς να ξέρουν πότε θα συγκροτηθούν οι επιτροπές και θα λάβουν αποφάσεις, ώστε να είναι δικαιούχοι του προνοιακού επιδόματος.

Απίστευτη γραφειοκρατία

Εκτός πάντως από την ανείπωτη καθυστέρηση στη συγκρότηση των επιτροπών, τους ανθρώπους που είχαν ποσοστό αναπηρίας άνω του 67% και δεν λαμβάνουν σύνταξη και αιτούνται προνοιακού επιδόματος περιμένει και ένας «Γολγοθάς» γραφειοκρατίας.

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να προσέρχονται στις υπηρεσίες του ΟΠΕΚΑ ή στα Κέντρα Κοινότητας των Δήμων γνωρίζοντας τον ΑΜΚΑ τους, υποβάλλεται η αίτηση και προγραμματίζεται η επίσκεψη σε ιατρούς της επιλογής του αιτούντος, προκειμένου να καθοριστεί η διάγνωση της κύριας πάθησής του βάσει της οποίας θα παραπεμφθεί προς κρίση στις Υγειονομικές Επιτροπές των ΚΕ.Π.Α., καθώς και των τυχόν δευτερευουσών παθήσεων από τις οποίες πάσχει ο αιτών.

Με βάση τις παραπάνω διαγνώσεις και τα αποτελέσματα των ιατρικών εξετάσεων στις οποίες υποβλήθηκε ο αιτών, ο θεράπων ιατρός της κύριας πάθησής του συμπληρώνει ηλεκτρονικά στο σύστημα της ΗΔΙΚΑ Α.Ε. τον γενικό εισηγητικό φάκελο παροχών Αναπηρίας.

Στη συνέχεια οριστικοποιούνται τα καταχωρηθέντα στοιχεία και ο ηλεκτρονικός φάκελος αναπηρίας διαβιβάζεται στο ΚΕ.Π.Α. μέσω διασύνδεσης των δύο πληροφοριακών συστημάτων.

Ο ηλεκτρονικός φάκελος αναπηρίας του αιτούντος λαμβάνει ηλεκτρονικό αριθμό πρωτοκόλλου από το πληροφοριακό σύστημα των ΚΕ.Π.Α. και στη συνέχεια ο αιτών ενημερώνεται με μήνυμα κειμένου κινητής τηλεφωνίας ή ηλεκτρονικό μήνυμα για την ημέρα και ώρα που θα εμφανιστεί ενώπιον της Υγειονομικής Επιτροπής του ΚΕ.Π.Α. για την εκτίμηση της αναπηρίας του, καθώς και για την υποχρεωτική προσκόμιση στην γραμματεία του ΚΕ.Π.Α. όλων των στοιχείων του ηλεκτρονικού ιατρικού του φακέλου σε φυσική μορφή.

Η γνωστοποίηση του αποτελέσματος Πιστοποίησης Αναπηρίας εκδίδεται ηλεκτρονικά και ο αιτών ενημερώνεται με ηλεκτρονικό μήνυμα, ώστε να λάβει γνώση και να την αντλήσει μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος του ΚΕ.Π.Α, κάνοντας χρήση του κωδικού του, δηλώνοντας ταυτόχρονα αν αποδέχεται το σχετικό αποτέλεσμα, άλλως δύναται εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερολογιακών ημερών να υποβάλλει ένσταση (ηλεκτρονικά ή και στο ΚΕΠΑ) σε δευτεροβάθμια υγειονομική επιτροπή.


ΤΑΧΥΔΡΟΜΟΣ - ΒΑΣΩ ΚΥΡΙΑΖΗ