ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΠΣ?
Η πολλαπλή σκλήρυνση (ΠΣ) (ή Σκλήρυνση κατά Πλάκας ΣκΠ) είναι μια σύνθετη νευροεκφυλιστική νόσος από την οποία πάσχουν περίπου 21.000 άτομα – από τα 10,4 εκατομμύρια πληθυσμού στην Ελλάδα.

Η εμπειρία κάθε ανθρώπου με αυτή την απρόβλεπτη νόσο είναι διαφορετική, αλλά τα κοινά συμπτώματα συμπεριλαμβάνουν συχνά πόνο, κόπωση, μειωμένη κινητικότητα και νοητική δυσλειτουργία. Επί του παρόντος, δεν υπάρχει ίαση για τη ΠΣ.

Ωστόσο, η σωστή θεραπεία και υποστήριξη έχει σημαντική επίδραση στην εξέλιξη της νόσου και στην ποιότητα ζωής των ατόμων με ΠΣ.

ΕΘΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
Η παροχή υγειονομικής περίθαλψης στην Ελλάδα είναι μεικτή – με κάλυψη παρεχόμενη από το εθνικό σύστημα υγείας, έναν φορέα κοινωνικής ασφάλισης και ιδιωτικούς παρόχους.

Η κατά κεφαλή δαπάνη για την υγεία είναι πολύ χαμηλότερη του μέσου όρου για την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ), εν μέρει λόγω της οικονομικής κρίσης του 2008. Συνεπώς, οι προσωπικές δαπάνες για φαρμακευτικά προϊόντα, νοσηλευτική περίθαλψη και ιδιώτες – επαγγελματίες Υγείας μπορεί να είναι σημαντικές.

Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Η Ελλάδα είχε μια συνολική βαθμολογία 56/100 και βρίσκεται κάτω από τον μέσο όρο των περισσότερων χωρών της Ευρώπης που συμμετείχαν στην συλλογή στοιχείων για το MS Barometer 2020.

ΤΙ ΚΑΤΕΔΕΙΞΕ ΤΟ ΒΑΡΟΜΕΤΡΟ
Η Ελλάδα έχει αυξημένη μηνιαία πρόσβαση σε – φυσική αποκατάσταση και παρέχει καλή πρόσβαση σε άλλους τύπους αποκατάστασης σε δύο κέντρα που εστιάζουν στην ΠΣ σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Η κυβέρνηση παρέχει επίσης πλήρη κάλυψη των εξόδων για εγκεκριμένα και συνταγογραφημένα νοσοτροποποιητικά φάρμακα (diseasemodifying drugs, DMDs) και πρόσφατα ενέκρινε τη χρήση δύο νέων DMDs. 

Ωστόσο, εξακολουθούν να υπάρχουν σημαντικά κενά στην περίθαλψη ατόμων με - ΠΣ


ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Ανάπτυξη εθνικού σχεδίου για τις νευρολογικές παθήσεις που περιλαμβάνει ολοκληρωμένη προσέγγιση της ΠΣ με επαρκή κονδύλια για την υλοποίηση.

Θέσπιση δημόσια χρηματοδοτούμενων κέντρων για την ΠΣ με πλήρη πρόσβαση σε διεπιστημονική ομάδα και ειδικούς αποκατάστασης σε κάθε περιφέρεια.

Επέκταση των αξιολογήσεων αναπηρίας για άτομα με ΠΣ, ώστε να περιλαμβάνουν συμπτώματα όπως η κόπωση, ο πόνος και η ακράτεια. 


*Τα στοιχεία αναφέρονται στο 2020

Το βαρόμετρο MS είναι μια συγκριτική έρευνα που συλλέγει βασικές πληροφορίες για τη σκλήρυνση κατά πλάκας (ΣΚΠ) σε 35 χώρες. Χρησιμεύει ως εργαλείο συγκριτικής αξιολόγησης για την παροχή ακριβούς εικόνας της διαχείρισης της ΣΚΠ σε όλα τα συστήματα υγείας και κοινωνικής φροντίδας. Βλέπουμε προβλήματα πρόσβασης σε κατάλληλη υγειονομική περίθαλψη, επαγγελματίες υγείας και κοινωνική υποστήριξη για τα άτομα με σκλήρυνση κατά πλάκας και τους φροντιστές τους σε όλη την ήπειρο. Οι χώρες που αποτυγχάνουν να παρέχουν ποιοτική περίθαλψη αποτυγχάνουν στις κοινότητές τους στα κράτη μέλη.

Διαβάστε και βρείτε περισσότερα για τα άτομα με σκλήρυνση κατά πλάκας στην Ευρώπη

Πηγή: msbarometer.eu