αναπηρικό αυτοκίνητο

Τα άτομα με ΣΚΠ τα οποία έχουν ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω λόγω παραπληγίας ή τετραπληγίας έστω και αν το αυτοκίνητό τους δεν έχει χαρακτηριστεί αναπηρικό ΔΙΚΑΙΟΥΝΤΑΙ να απαλλαγούν από τα τέλη κυκλοφορίας σύμφωνα με τους 1882/90 παρ. 2, αρθ. 23 και Ν. 1798/88 εδ. γ’ παρ. 1 αρθ. 16 και την υπουργική απόφαση του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών ΠΟΛ: 1149/ 27-10-2010 εφόσον:

Α) έχουν πλήρη παράλυση των κάτω ή άνω άκρων ή
Β) εμφανίζουν σοβαρή κινητική αναπηρία:
  • Του ενός ή και των δυο κάτω άκρων με ποσοστό αναπηρίας συνολικά 67%
  • Του ενός ή και των δυο κάτω άκρων με συμμετοχή κινητικής αναπηρίας του ενός ή και των δυο άνω άκρων με ποσοστό αναπηρίας συνολικά όχι μικρότερο του 67%, από το οποίο το 40% τουλάχιστον από το ένα κάτω άκρο.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

1. Αίτηση παραπομπής στα ΚΕΠΑ
2. Απόφαση Ιατρικής Βεβαίωσης ΚΕΠΑ από όπου φαίνεται ότι εντάσσεται σε μια εκ τις ανωτέρω κατηγορίες παθήσεων για τα Τέλη Κυκλοφορίας
3. Φωτοτυπία της άδεια κυκλοφορίας του αυτοκινήτου
4. Υ/Δ ότι δεν έχει χορηγηθεί απαλλαγή των τελών κυκλοφορίας για άλλο όχημα της κυριότητάς τους.
5. Κατάθεση στη Δ.Ο.Υ. της Ιατρικής Βεβαίωσης του ΚΕΠΑ

Προϋποθέσεις :
1. Το αυτοκίνητο να είναι μέχρι 1650 κυβικά.
2. Η γνωμάτευση της α’ βάθμιας επιτροπής να είναι εντός του τελευταίου εξαμήνου.
3. Το ΑμΣΚΠ να έχει πλήρη κυριότητα του αυτοκινήτου (100%)

Αντίστοιχα πολίτες με ποσοστό αναπηρίας 80% και άνω απαλλάσσονται των τελών κυκλοφορίας για αυτοκίνητο μέχρι 2650 κυβικά και για ποσοστό αναπηρίας 100% μέχρι 3650 κυβικά.

(Υπεύθυνος Φορέας : ΔΟΥ)