Πραγματοποιήθηκε δυναμικά και με επιτυχία το 3ο Πανελλαδικό Αντάμωμα των Ανθρώπων με Σκλήρυνση Κατά Πλάκας, το Σάββατο 7 Ιουλίου 2018 στο Βόλο.

Με ένα χαμόγελο που αξίζει πολλά, που δεν μπορείς να το δανειστείς, ούτε να το ζητήσεις, ούτε να το κλέψεις.
Έτσι και φέτος με ένα χαμόγελο ευχαριστούμε όλες τις πόλης, τους ανθρώπους και τις οικογένειες, που βρεθήκαν στο

"3ο ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΟ ΑΝΤΑΜΩΜΑ ΑΝΘΡΩΠΩΝ ΜΕ ΣΚΛΗΡΥΝΣΗ ΚΑΤΑ ΠΛΑΚΑΣ"