ΑΡΘΡΟ της Ελισάβετ Πάτση, Ακτινοδιαγνώστριας, Επιστημονικά Υπεύθυνης Εργαστηρίου Αξονικής Τομογραφίας της Κλινικής «ΆΝΑΣΣΑ»

Η Μαγνητική τομογραφία (MRI) είναι μια διαγνωστική τεχνική σάρωσης που βασίζεται στις αρχές του μαγνητικού συντονισμού και χρησιμοποιεί ισχυρό μαγνητικό πεδίο κυμάτων και ραδιοσυχνοτήτων χωρίς έκθεση σε ακτινοβολία. Ενδύκνειται για τη διαγνωστική προσέγγιση του Κεντρικού Νευρικού Συστήματος (εγκέφαλος, σπονδυλική στήλη) με μεγάλη ακρίβεια ανάδειξης όγκων, μεταστάσεων, αγγειακών δυσπλασιών, νευροεκφυλιστικών παθήσεων.

Αποτελεί σημαντικό όπλο των νευροχειρουργών, ορθοπεδικών και λοιπών επεμβατικών ειδικοτήτων για τη στρατηγική της επέμβασης. Αποτελεί εξέταση επιλογής για ανάδειξη ισχαιμικών εγκεφαλικών επεισοδίων σε οξεία φάση και για τη διαγνωστική προσέγγιση των αρθρώσεων, των μαλακών ιστών του σώματος όπως οι σύνδεσμοι, οι μηνίσκοι, οι τένοντες και του μυελού των οστών.

Οι ειδικές τεχνικές της Μαγνητικής τομογραφίας έχουν σημαντικό ρόλο στην Ουρολογία, π.χ. ανίχνευση – διαγνωστική ακρίβεια και προσδιορισμό της σταδιοποίησης του καρκίνου του προστάτη (πολυπαραμετρική μελέτη) καθώς και στην πιθανή πρώιμη υποτροπή μετά τη θεραπεία.

Παρομοίως, ειδικές τεχνικές μαγνητικής τομογραφίας έχουν ανάλογο σημαντικό ρόλο στην ανίχνευση – αξιολόγηση της γυναικείας πυέλου και ορθού (σταδιοποίηση – υποτροπή).

Η Αξονική Τομογραφία (CT) είναι μια τεχνική σάρωσης βασιζόμενη στην απορρόφηση ακτίνων Χ από τους ιστούς του σώματος και αποδίδοντας ευκρινείς τρισδιάστατες εικόνες αυτών. Η αξονική τομογραφία δύναται να  δώσει λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με μέρη του σώματος όπως οστά, πνεύμονες, μαλακούς ιστούς, καρδιά και αιμοφόρα αγγεία. Χρησιμοποιείται για διάγνωση και παρακολούθηση διαφόρων περιπτώσεων, με κύριες ενδείξεις τις παρακάτω:

Πολύ καλή απεικόνιση οστών, π.χ. κατάγματα, όπως επίσης πεπτικού συστήματος και πνευμόνων, αποτιτανώσεων (συσσωρεύσεις ασβεστίου στα τοιχώματα των αιμοφόρων αγγείων), ενώ σημαντική είναι η χρήση της σε επείγουσες καταστάσεις για τη διαπίστωση οξέων παθήσεων της κοιλιάς, οξέων εγκεφαλικών επεισοδίων ή αιμορραγιών.

Η Αξονική τομογραφία απεικονίζει με μεγάλη ακρίβεια τις στεφανιαίες αρτηρίες της καρδιάς, δείχνοντας όχι μόνο τη στένωση μιας αρτηρίας αλλά και το σύνολο της αθηρωματικής πλάκας, πριν αυτή δημιουργήσει στένωση.

Η επιλογή της Μαγνητικής έναντι της Αξονικής Τομογραφίας εξαρτάται από το τμήμα του σώματος που θέλει να εξετάσει ο κλινικός ιατρός και από τη διαγνωστική του προσέγγιση σε συνεκτίμηση με τον λοιπό κλινικοεργαστηριακό έλεγχο. Για παράδειγμα, ο γιατρός προτείνει αξονική τομογραφία για την ανάδειξη ενός οστικού κατάγματος, μιας οξείας εγκεφαλικής αιμορραγίας, ιδίως μετατραυματικής, ειδικά αν ληφθεί υπόψη ότι η εξέλιξη της τεχνολογίας επιτρέπει σήμερα μείωση των επιπέδων έκθεσης στην ακτινοβολία στον αξονικό τομογράφο.

Από την άλλη, αν ο κλινικός ιατρός θέλει να εξετάσει παθολογία συνδέσμων, τενοντίων ινών, νωτιαίου μυελού, θα προτείνει μαγνητική τομογραφία.

Στην ΆΝΑΣΣΑ, με την έναρξη λειτουργίας υπερσύγχρονου Μαγνητικού Τομογράφου 1,5 Tesla και Αξονικού Τομογράφου 128 τομών ελαχιστοποιημένης δόσης ακτινοβολίας, ολοκληρώσαμε τη δημιουργία ενός πλήρους Διαγνωστικού – Απεικονιστικού Κέντρου το οποίο βρίσκεται εντός της κλινικής, με 24ωρη λειτουργία, 365 ημέρες το χρόνο, εξυπηρετώντας άμεσα και ποιοτικά, τόσο εξωτερικούς όσο και εσωτερικούς ασθενείς.

Πηγή: voliotaki.gr