δελτίο μετακίνησης
Εγκύκλιος 253/2-1-2023 - Δελτία Μετακίνησης ΑμεΑ
Διευκρινιστική Εγκύκλιος για την χορήγηση Δελτίων Μετακίνησης ΑμεΑ για το έτος 2023 από τις Περιφερειακές Ενότητες της χώρας.